The Japan Vet's Group Health Care Team & Veterinarians

Dr. Norihiro Komiyama (English speaking Veterinarian)
Dr. Mariko Komiyama
Dr. Katsuyuki Fujii
Dr. Rina Kikuchi
Dr. Yuzuru Matsuo
Dr.Takashi Higuchi (English speaking Veterinarian)
Dr.Kensuke Shimou
Dr.Katsuyoshi Obata
Dr.Yuto Kamibayashi
Dr.Katsuki Hashimoto
Dr.Hiroshi Abe
Dr.Hashizou Terada
Dr.Jumpei Nishida
Dr.Satoshi Haginoya
Veterinary Assistants

Tomoko Hayakawa
Ryoutarou Kaneko
Hitomi Takenaka
Yuka Masuya
Kasumi Ooi
Toshiki Kanai
Yusuke Tachiwana
Reina Doumoto
Moe Udagawa
Haruna Hisada
Natsumi Satou
Takayoshi Komiyama
Nanami Motokawa

http://www.pet-hospital.org/en/index.htm

all words by Dr.NORIHIRO KOMIYAMA